Collector

  • Collector
  • Lånebelopp: 20 000-150 000kr
  • Återbetalningstid: 5år
  • Lån trots betalningsanmärkning: Nej
  • Ansök

Nu kan du som söker ett amorteringsfritt lån glädjas. Kanske vet du att du kommer ha pengar nästa år, men vill så gärna kunna göra den där resan eller slå till på ett bra erbjudande, då kan du använda dig av Collectorlånet. Collectorlånet är ett lån mellan beloppen 20 000 till 150 000 kronor. Lånet är amorteringsfritt det första året och sedan börjar återbetalningen på lånet i 1, 2, 3, 4 eller 5 år.

Låneansökan görs direkt via Collectors hemsida och låntagaren får snabbt besked på ett par minuter. Ett krav är att låntagaren ska vara minst 20 år med en inkomst på minst 120 000 kronor per år. Det får inte finnas betalningsanmärkningar i kreditupplysningen. Man måste vara stadigvarande bosatt i Sverige och ha en fast anställning eller pension för att få . Lånet skall vara återbetalt innan låntagaren fyller 79 år.